• 02.jpg
 • b.jpg
 • 11.jpg
 • 07.jpg
 • 01.jpg
 • c.jpg
 • 04.jpg
 • 13.jpg
 • 03.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • d.jpg

Vinařství Tichý

Vinařství TichýPocházím z Poštorné, kde v rovinatém terénu výsadby vinic ani v minulosti neexistovaly. K vinařství jsem se ve svých 27 letech dostal v roce 1956, kdy jsem získal zaměstnání na Státním statku Valtice ve Viničním hospodářství Dolní Dunajovice. Postupně jsem získával praktické znalosti a dovednosti ve všech pracích na vinici. V roce 1960 se viniční hospodářství oddělilo od Státního statku Valtice a vznikl nový Státní statek Dolní Dunajovice. Tento statek získal povolení poskytnout svým zaměstnancům pozemky na výsadbu tzv. záhumenkových vinic o výměřě 10 arů na jednu rodinu. V roce 1965 bylo s podporou statku a svépomoci zaměstnanců vysázeno 9 ha těchto vinic. To byl počátek mého individuálního vinařství. Odrůdová skladba byla převážně Müller Thurgau, Ryzlink vlašský a v menším množství Veltlínské červené rané nebo Veltlínské zelené. Státní statek za úplatu zajišťoval mechanické obdělávání a postřiky. Ruční práce jsme si prováděli sami. Hrozny a víno jsem tehdy zpracovával v malém sklípku u rodičů mé manželky.

V roce 1982 se začal věnovat vinařství i můj syn Leoš, který v témže roce získal od tehdejšího MNV 10 arů státní půdy, kterou osázel vinou révou. Po rodičích své manželky jsem v roce 1993 získal 18 arů restituční vinice. V té době jsme již hrozny a víno zpracovávali v nové lisovně na ulici Kostelní. Po ztrátě zaměstnání se syn Leoš rozhodl, že bude soukromě hospodařit v oboru vinařství a vinohradnictví. Z počátku nakupoval hrozny od jiných pěstitelů, aby uspokojil poptávku svých zákazníků. Sídlem firmy se stala stará usedlost na ulici Sklepní, kterou v roce 2000 koupil.

V té době se do vinařství zapojil i vnuk Lubomír jako zástupce již třetí generace vinařů v naší rodině. V letech 2003-2006, syn Leoš kupoval plodné vinice i ornou půdu, na které později vysázel mladé vinice. V té době již vnuk Lubomír úspěšně dokončil studium vinařství a vinohradnictví na Střední vinařské škole ve Valticích.

V současné době firma obhospodařuje 3,5 ha vinic s roční produkcí cca 20 000 l vína. Vinice jsou vysázeny na středně těžkých hlinitopísčitých půdách a jsou pěstovány v systému Integrované produkce. Rozprostírají se ve třech vinařských tratích a to „Pod Slunným vrchem, Dunajovický kopec a Zimní vrch". Hlavními odrůdami jsou Müller Thurgau, Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Chardonnay, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Zweigeltrebe. Filozofií firmy je šetrné zpracování hroznů pěstovaných ve vlastních vinicích a výroba kvalitních přírodních vín.

Ing. Leoš Tichý
zakladatel rodinného vinařství

palava

Kde se nacházíme...

Naše firma se nachází v obci Dolní Dunajovice, která je známá především svou bohatou vinařskou historií.

Obec se nachází asi 8 km od Mikulova v malém údolí, které je z jedné strany lemováno Pálavskými vrchy a ze strany druhé Dunajovickými kopci.

Podrobnější info jak se k nám dostat, najdete zde.

Realizace projektu "Stroje do vinice" s podporou

eu-loga